ប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ហាប្រឈម


នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ហាប្រឈម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប៉ុល សារឿន

សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុ
20161207_080949 20161207_081003 20161207_081109 20161207_081133 20161207_081146 20161207_081202 20161207_081544 20161207_081551 20161207_080530 20161207_080645 20161207_080708 20161207_080715 20161207_080726 20161207_080739 20161207_080819 20161207_080931