សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរ


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរឆ្លងកាត់តំបន់ការដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ ៤ ចន្លោះពីផ្លូវកប់ស្រូវដល់រង្វង់មូលចោមចៅ

និងការដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ ៥ ចន្លោះពីស្ពានព្រែកព្នៅ ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារ

 

1 (1) 1 (2)