ខេត្តព្រះសីហនុ៖ “ប្រកាសតែងតាំងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តព្រះសីហនុ និងប្រធានអង្គភាពរដ្ឋករទឹកខេត្តព្រះសីហនុ”


ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ប្រកាសតែងតាំងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តព្រះសីហនុ និងប្រធានអង្គភាពរដ្ឋករទឹកខេត្តព្រះសីហនុ

===========================================

ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម​ និងសិប្បកម្ម និងឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានប្រកាសតែងតាំងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្ត និងប្រធានអង្គភាពរដ្ឋករទឹកខេត្តដូចខាងក្រោម ៖

១- លោក សោម សាវ៉ាត ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្ត

២- លោក ផន រតនៈ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានអង្គភាពរដ្ឋករទឹកខេត្ត

ពិធីប្រកាសតែងតាំងនេះបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ។

photo_2017-05-06_15-44-52 photo_2017-05-06_15-45-04 photo_2017-05-06_15-45-10 photo_2017-05-06_15-45-18